Vlasová plazmaterapie

Image

Vlasová plazmaterapie

Plazmaterapie je miniinvazivní metoda léčby, která spočívá v aplikaci vlastní krevní plazmy do potřebných míst. V případě léčby padání vlasů jde o místa vlasového porostu. Krevní plazma je tělu vlastní látka, kterou získáváme zpracováním odebrané krve. Plazma obsahuje velké množství růstových faktorů, které stimulují buňky vlasových folikulů a tím dochází k regeneraci vlasového porostu. 

Léčba krevní plazmou je vhodná jak pro ženy, tak pro muže.

Průběh terapie krevní plazmou

Po odběru potřebného množství krve dojde ve speciálním přístroji k oddělení plazmy. Plazmu následně obohatíme o růstové faktory z krevních destiček a následně tenkou jehličkou aplikujeme.

Po výkonu můžete očekávat drobné krvácení z vpichů, ale po výkonu však můžete jít bez obav do práce. Nedoporučujeme však týž den zvýšenou fyzickou námahu (posilovna atd.), ani wellness typu sauna. 

Krevní plazma... ale jaká?

V současnosti se na většině klinik používá takzvaná PRP plazma  – platelet-rich plasma (na krevní destičky bohatá plazma), která právě díky krevním destičkám obsahuje růstové faktory. Nicméně dle současného vědeckého poznání není PRP plazma příliš účinná, což dokazuje studie Dae Hun Kima z roku 2011 a také studie Nasir Hussaina z roku 2017. Navíc, pokud je krev špatně zpracována, vzniká takzvaná prázdná plazma, která neobsahuje vůbec žádné růstové faktory.

Na naší klinice proto používáme takzvanou PRF plazmu – Platelet-rich fibrin (krevní destičky bohaté na fibrin). Jedná se o novou generaci plazmaterapie. PRF obsahuje několikanásobně více růstových faktorů než PRP plazma, dále také lépe obnovuje objem tkání a urychluje hojení. Tyto úžasné vlastnosti byly dokázány již Dohanem v jeho studii z roku 2006 a také Sclafanim v roce 2012. Jedinou nevýhodou je, že PRF je v krvi málo, proto musíme krve odebrat více, tak abychom měli dostatek PRF na celou ošetřovanou oblast.

Terapie krevní plazmou - počet ošetření

Aby plazmaterapie dosáhla maximálního účinku, musí se procedura po měsíci opakovat, a to třikrát až pětkrát. 

Zákrok je bezpečný, téměř nebolestivý a s minimem komplikací. Terapii krevní plazmou doporučujeme každému, kdo se potýká se zvýšeným padáním vlasů bez ohledu na věk (jediným omezením je dosažení věku 18 let). 

Terapie krevní plazmou je vhodná rovněž po transplantaci vlasů (s odstupem 6 měsíců), a to k urychlení růstu "nových" (přenesených) vlasových folikulů.

Poslat dotaz

Za zeptání u nás nic nedáte...