Transplantace vlasů

transplantace vlasů jako trvalé řešení padání vlasů

Image

Transplantace vlasů

Transplantace vlasů je chirurgická technika přenesení vlasových štěpů z míst, kde vlasy rostou, na místa, kde vlasy vypadaly. Mužské plešatění má své genetické zákonitosti, proto je známo, jak plešatění postupuje. Jsou oblasti, kde se plešatění projevuje ve svých počátcích (kouty, kolečko, ustupování čela), jsou však oblasti, kde vlasy nevypadají prakticky nikdy: nad ušima a vzadní části hlavy. Proč tomu tak je? V těchto místech totiž z genetických důvodů nedochází k přeměně testosteronu na jeho derivát, který zabíjí vlasové cibulky. Tyto vlasy jsou tedy prakticky "věčné" a jsou proto pro transplantaci vlasů zásadní.

U transplantace vlasů jsou důležité zejména dva momenty: odběr vlasových štěpů a jejich zasazení do holé oblasti. Špatná technika v jednom z těchto momentů může zcela zničit výsledek vlasové transplantace.

Používané vlasové techniky se v rámci klinik různí, různí se i výsledky transplantací. V INTER CLINIC používáme metodu bez nutnosti oholit hlavu.

Díky našemu 30letému know-how si jako jedna z mála klinik v Evropě můžeme dovolit nabídnout doživotní záruku na růst transplantovaných vlasů.
Zeptejte se nás

Zeptejte se nás na svůj
vlasový problém

Je to nejrychlejší cesta k Vaší spokojenosti s vlasy.